Dežurna pogrebna služba
0-24 sata

+385 (0)98 337-339

Prodaja grobnih mjesta

+385 (0)99 5891-800
uprava@cempresi.hr

Poslovnica za ugovaranje
sahrane i narudžbu vijenaca

+385 (0)98 983-2997
poslovnica@cempresi.hr

Javna nabava


Registri ugovora o jednostavnoj nabavi


 Registar ugovora o javnoj nabavi 2022.
Arhiva


Registar ugovora o javnoj nabavi 2021. | Nadopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi 2020. | Nadopuna

Registar ugovora o javnoj nabavi 2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2014.


Postupke javne nabave trgovačkog društva Čempresi d.o.o. Šibenik koji su u tijeku, možete pogledati na stranici Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) Čempresi d.o.o. Šibenik objavljuje slijedeću

O B A V I J E S T
o nepostojanju sukoba interesa

Direktor Čempresi d.o.o. Šibenik Joško Vuković i s njim povezane osobe sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi nisu u sukobu interesa. Stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Čempresi d.o.o. Šibenik, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave


Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2021.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2020.


Arhiva dokumentacije o javnoj nabavi