Dežurna pogrebna služba
0-24 sata

+385 (0)98 337-339

Prodaja grobnih mjesta

+385 (0)99 5891-800
uprava@cempresi.hr

Poslovnica za ugovaranje
sahrane i narudžbu vijenaca

+385 (0)98 983-2997
poslovnica@cempresi.hr

Javna nabava


Dokumentacija


PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU


ArhivaPLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINUPostupke javne nabave trgovačkog društva Čempresi d.o.o. Šibenik koji su u tijeku, možete pogledati na stranici Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) Čempresi d.o.o. Šibenik objavljuje slijedeću

O B A V I J E S T
o nepostojanju sukoba interesa

Direktor Čempresi d.o.o. Šibenik Joško Vuković i s njim povezane osobe sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi nisu u sukobu interesa. Stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Čempresi d.o.o. Šibenik, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Arhiva dokumentacije o javnoj nabavi