Kontakt email

Poslovnica | Uprava

Dežurna služba 0-24h

+385  (0)98 337-339

Radno vrijeme poslovnice

Pon-Pet 07:30 - 15:00
Mob. +385 (0)98 983-2997

Javna nabava


Sukladno članku 13. st.9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011.)
Čempresi d.o.o. Šibenik objavljuje slijedeću

O B A V I J E S T
o nepostojanju sukoba interesa

Direktor Čempresi d.o.o. Šibenik Damir Ćapin i s njim povezane osobe sukladno članku 13. st.4. Zakona o javnoj nabavi nisu u sukobu interesa. Stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Čempresi d.o.o. Šibenik, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Arhiva dokumentacije o javnoj nabavi